Op deze pagina kunt u informatie vinden over het inschrijfproces voor nieuwe leden.

Let op !! : Het invullen van een aanmeldformulier wil niet direct betekenen dat je automatisch wordt ingeschreven. Zoals aangegeven zal er eerst gekeken worden of er plaats is binnen de teams.  We vragen nieuwe leden eerst altijd even langs te komen om kennis te maken. Tijdens dit kennismakingsgesprek zal gekeken worden of er plaats is binnen de leeftijdsgroep en het spelniveau van de nieuwe leden. En er zal ook gevraagd worden of nieuwe voetballers eerst 1 of 2 keer op proef willen meetrainen om te kijken of het aan beide kanten klikt.

Indien er definitief wordt ingeschreven dan dient ook de volledige contributie bij het inschrijven betaald te worden. Er kan niet worden ingeschreven zonder de betaling van de contributie. Betalen kan middels pinnen in de kantine of contant in de bestuurskamer van OVC’26.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdleden en seniorleden. Voor nieuwe jeugdleden kan er contact worden opgenomen met het jeugdbestuur (Jan van Gestel 06-12284354 of Gijs de Fijter 06-47683323). Voor nieuwe seniorleden kan er contact worden opgenomen met Dimitri van der Meijs op 06-28829750.

Heeft u nog vragen stuur dan een email naar info@ovc26.nl


De contributie bedraagt per seizoen (2022-2023) : 

Categorie:
Senioren
G-voetbal
Leeftijd 13 t/m 18 jaar
Leeftijd 7 t/m 12 jaar
Leeftijd 0 t/m 6 jaar
Rustend lid
Werkend lid / vrijwilliger
Lid van verdienste
Erelid

Bedrag:
€ 215,-
€ 160,-
€ 175,-
€ 145,-
€ 95,-
€ 30,-
€ 15,-
€ 0,-
€ 0,-

Peildatum Contributie: 1-7-2022

Leeftijd:
5
6
7
7
8
9
10
11
12
13
13
14
15
16
17
18
19
19

Geboortejaar:
2017
2016
2015 (geboren juli t/m december)
2015 (geboren januari t/m juni)
2014
2013
2012
2011
2010
2009 (geboren juli t/m december)
2009 (geboren januari t/m juni)
2008
2007
2006
2005
2004
2003 (geboren juli t/m december)
2003 (geboren januari t/m juni)

Kosten:
€ 95,-
€ 95,-
€ 95,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 145,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 175,-
€ 215,-

  • Senioren geboren vanaf 2003

V.w.b. de trainingstijden deze informatie kunt u vinden op de pagina Trainingsoverzicht

Indien nieuwe leden hiervoor in aanmerking komen kan er ook gebruik worden gemaakt van Stichting Leergeld Tilburg of de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg.

Onze ervaring is dat de Meedoenregeling maximaal 100 euro vergoed op jaarbasis.
Stichting Leergeld Tilburg heeft een ruimere vergoeding en hierbij wordt meestal het hele contributiebedrag vergoed. Meer informatie hierover kunt u vinden op

Meedoen regeling https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/meedoenregeling
Stichting Leergeld https://www.leergeld.nl/tilburg/regelingen-in-tilburg

De contributie bij OVC’26 betreft een “jaar contributie”. Als er gedurende het seizoen op eigen initiatief wordt besloten het lidmaatschap op te zeggen dan wordt het resterende deel van de contributie niet gerestitueerd.
Dit betekent dus ook als je hebt gekozen voor een betaling in 10 termijnen via NIKKI dat deze betalingsverplichting voor de resterende termijnen blijft staan.

Als het lidmaatschap wordt aangegaan in de maanden januari t\m mei (dus in de tweede helft van het voetbalseizoen) dan wordt er gerekend met een halve contributie.


Heeft u nog vragen stuur dan een email naar info@ovc26.nl