Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubagenda
Vooraankondiging: sparen voor je vereniging
Beste leden,

Vanaf woensdag 7 februari kunt u bij Jumbo gaan sparen voor onze sportvereniging. Bij elke besteding van €10,­ ontvangt u een sportpunt. Deze sportpunten kunt u toekennen aan een sportvereniging van uw keuze. Wij willen u natuurlijk vragen ze aan onze sportvereniging te geven. Van de punten die we ophalen kunnen wij namelijk extra sport­ en spelmaterialen voor onze sportvereniging aanschaffen!

Op de website www.jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunt u onze vereniging opzoeken en zien wat onze spaardoelen zijn. Op deze site kunt u de sportpunten ook direct aan onze vereniging toekennen. Daarnaast kunt u de punten ook scannen met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app. Deze app is binnenkort beschikbaar voor zowel IOS- als Android telefoons en is te downloaden in de App Store of Google Play Store. Met de Jumbo Sparen voor je Sportvereniging app kunnen de sportpunten heel makkelijk en snel gescand en geactiveerd worden. Ten slotte kunt u uw gespaarde punten ook inleveren bij ons op de vereniging. Bij de ingang staat een dropbox waar u ze in achter kunnen laten.

We willen u bij voorbaat danken voor het meesparen voor onze vereniging.

Met vriendelijke groet,

het Bestuur
Contributiebetaling
Contributiebetaling:
 
Beste leden,
 
Een groot aantal van jullie heeft op tijd hun contributie voldaan. Een aantal van jullie heeft dat tot op heden nog niet gedaan. Deze leden hebben inmiddels een betalingsherinnering gehad voor het openstaande bedrag. Dit inclusief € 3,02 herinneringskosten. Om nu te voorkomen dat deze kosten verder oplopen naar € 48,40, willen wij jullie verzoeken om toch binnen de gestelde termijn de contributie inclusief de kosten van € 3,02 te voldoen. Mocht u in gebreke blijven, dan wordt de vordering verhoogd met de wettelijk bepaalde incassokosten van € 48,40 incl. BTW. Ook zullen wij u dan een speelverbod opleggen, dat zal worden opgeheven zodra de contributie incl. de kosten is voldaan.
 
Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met Toine van den Boom, penningmeester van OVC’26.
 
Het Bestuur
 
Mailadressen
Beste leden,

Er wordt steeds minder papieren post verstuurd. TNT-post heeft voor komend jaar een tariefverhoging aangekondigd van 7%. Hierdoor stijgen de portokosten voor onze vereniging aanzienlijk. Om er voor te zorgen dat voor onze vereniging de portokosten binnen de perken blijven, is het noodzakelijk dat we meer via email gaan versturen. Ook naar de leden toe. Van een groot deel van onze leden hebben we al de beschikking over een mailadres. Van een klein deel echter nog niet. U kunt uw mailadres doorgeven in de bestuurskamer of door een mail te sturen naar info@ovc26.nl

Het bestuur
Geldigheid consumptiebonnen en munten
Allen,

M.i.v. nieuwe seizoen wordt er een nieuwe kleur consumptiebonnen en munten uitgegeven. De groene munten en consumptienbonnen, alsmede de grijze munten, zijn niet meer geldig na 31 december 2017. Ze kunnen ook niet omgewisseld worden voor de nieuwe.

Het Bestuur