Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Club informatie en organisatie
Naam vereniging: OVC’26
Gevestigd te:  Tilburg
Opgericht: 12 juni 1926
Adres accommodatie: Matterhornstraat 3-5
5022 PA Tilburg
Telefoon: 013-5435705 (Kantine)
013-5438017 (Secretariaat)
E-mail: info@ovc26.nl
Website:  www.ovc26.nl
Contributierekening: NL78INGB0007467647
BIC Code: INGBNL2A
 t.n.v.: OVC’26, Tilburg.

Voor het inschrijfformulier kunt u op de volgende link klikken: 
Aanmeldingsformulier OVC'26.pdf
 
Let op: Als u zich in wil schrijven bij de jeugdafdeling, neem dan contact op met iemand van deze commissie om te weten te komen of er momenteel nog spelers geplaatst kunnen worden binnen de huidige teams.

Hoofdbestuur
Voorzitter Jan Smulders  06-36550274
Secretaris Peter Musters 06-42307402 (Na 18:00 uur)
Penningmeester Toine van den Boom 06-22165542 (Na 18:00 uur)
Bestuurslid Marcel Graafmans 06-54992485
Bestuurslid Ad Janse 06-51909844
Bestuurslid Peter de Vet 06-13146475
Bestuurslid Dimitri van der Meijs 06-28829750
Bestuurslid Vacature
Financieel Adviseur Joshua Klerks 06-53936578
 
De bestuursleden hebben de volgende taken:

Marcel Graafmans:
  • Veldindeling op zowel trainingsavonden en op wedstrijddagen
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor de Onderhoudscommissie
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor veldhuur bij de Gemeente Tilburg
Ad Janse:
  • Contactpersoon van het Bestuur voor de nog opnieuw samen te stellen Technische Commissie
Peter de Vet:
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur met de Gemeente Tilburg, over o.m. accomodatiezaken
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor Tuchtzaken richting de KNVB
Dimitri van der Meijs:
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor de Kantine Commissie
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor de Activiteiten Commiessie
De taken van het Dagelijks Bestuur, zijnde de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden geacht bekend te zijn bij een ieder.

Selectie:
De samenstelling van het 1e en 2e elftal wordt door de trainers na de trainingen bekend gemaakt voor de wedstrijden van het komend weekend via Social Media (WhatsApp). Leden van de selectie moeten zich voor zowel de wedstrijden als ook voor de trainingen afmelden bij de trainers.
 
Overige Senioren:
De T.C. van de lagere Senioren organiseert de voetbalactiviteiten voor de lagere elftallen inclusief de Zaterdagteams. Hierbij krijgen zij assistentie van meerdere clubscheidsrechters. Voor vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen of gedurende het seizoen wordt eveneens gezorgd indien er behoefte aan is.
 
Commissieleden:
Marcel Graafmans 06-54992485


                                                                     
Technische Commissie:
De technische commissie organiseert de voetbalactiviteiten voor de senioren op Zaterdag en Zondag.
 
Leden van de Technische Commissie:
Deze commissie dient nog nader ingevuld te worden.
  
Jeugdcommissie:
De jeugdcommissie organiseert alle voetbalactiviteiten voor spelers tot en met 18 jaar. De lagere jeugdteams spelen in een voorjaars- en najaars-competitie. De selectieteams komen uit in een competitie die het gehele seizoen doorloopt. Tijdens de winterstop worden er in ons clubhuis diverse activiteiten georganiseerd. In de maand mei proberen we met alle teams deel te nemen aan toernooien. Het afschrijven voor trainingen en wedstrijden moet gedaan worden bij de leider of trainer van het team.
 
Leden van de Jeugdcommissie:
Voorzitter Marcel Graafmans 06-54992485
Commissielid Nora Bax-de Wit  06-42005459
Commissielid Ans Graafmans-Vorstenbosch 06-54327504
Commissielid John Huijbregts 06-20002461
Commissielid Petra Huijbregts-van Groenendael  06-12588541
Commissielid Michel de Wit 06-38229727
Jeugdcoördinator Corné Akkermans 06-52336001
                       

 
Contactpersoon voor Jeugdtoernooien:
Petra Huijbregts-van Groenendael    Commissielid                          06-12588541
 
Commissie G-voetbal:
De commissie G-voetbal organiseert de voetbalactiviteiten van voetballers met een verstandelijke handicap op zaterdag, meerdere zaalvoetbaltoernooien en een aantal toernooien aan het eind van het seizoen. Alleen personen die op een M.L.K. of Z.M.L.K.- school hebben gezeten, kunnen zich aanmelden bij deze afdeling, zowel jongens als meisjes vanaf 16 jaar.
Momenteel hebben we de beschikking over 2 teams G-voetballers, waarvan 1 team op B-niveau en 1 team op C-niveau. De trainingen zijn op maandagavond van 19:30-20:30 uur. De thuiswedstrijden worden op zaterdag gespeeld en vangen aan om 11:00 uur. Voor uitwedstrijden zijn we echter aangewezen op de wedstrijdplanning van de tegenpartij.
 
Leden van de Commissie G-voetbal:
Dion van Doremalen                          Voorzitter                               013-5424845
Ben Buijl                                             Secretaris/contactpersoon    013-5353882
Frans Smulders                                  Penningmeester                    013-5355214
Diverse Leiders/Trainers
 
Activiteiten Commissie :
De Activiteiten Commissie organiseert festiviteiten, die de sfeer binnen OVC '26 kunnen verhogen.
 
Leden van de Activiteiten Commissie:
Jolanda van Nunen                Contactpersoon                                 06-54331598
Roy van Nunen                      Commissielid                                     06-51527606
Fred Smulders                       Commissielid                                     06-49113700
Christel van Huigevoort         Commissielid                                     06-51143107
Anita Ypelaar                         Commissielid                                     06-11778547
Michiel Lauwerijssen             Commissielid                                     06-15349072
Rudi van Exel                        Commissielid                                     06-28843101
Dimitri van der Meijs              Commissielid                                     06-28829750
 
Carnavals Commissie (valt onder de Activiteiten Commissie):
De carnavalscommissie (C.C.) De Berggeiten is voortgekomen uit C.V. De Vlooikes. Iedereen kan lid worden van De Berggeiten tegen een contributie van € 44,- per jaar. Tijdens het '11e van de 11e' bal en de carnavalsfeesten worden voor de leden diverse activiteiten georganiseerd. De website van De Berggeiten is www.cc-deberggeiten.nl  en het emailadres secretaris@cc-deberggeiten.nl.
 
Leden van de Carnavals Commissie:
John Janse                            Voorzitter                                           06-55372809
Dorith Balmakers                   Secretaris                                          06-41767698
Kevin Janse                           Penningmeester                                06-46437113
Marij Janse                            Commissielid                                     06-20506037
Jos van de Wouw                  Commissielid             
 
Leden van de Kantine/clubhuis commissie:
Ans Graafmans           Commissielid                                                  06-54327504
André Danklof             Commissielid                                                  06-45774487
Jolanda van Nunen     Commissielid                                                  06-54331598
Toos Muurmans          Commissielid                                                  06-14491633
Dimitri van der Meijs   Commissielid                                                  06-28829750
Diverse bar- en schoonmaakmedewerkers
 
Website:
De website dient als informatievoorziening voor de vereniging. Voor de informatie per afdeling zoals teampagina’s, infopagina’s en activiteitenpagina’s is iedere afdeling zelf verantwoordelijk. Het beheer van de site wordt door onze webmaster gedaan (Zie onder). Indien u op- of aanmerkingen, of copy hebt die op de site geplaatst mag/kan worden, dan kunt u dit mailen naar webmaster@ovc26.nl . De webmaster zal dan in overleg met het Bestuur beslissen of uw artikel wel of niet geplaatst mag/kan worden.
 
Medewerkers website:
Peter Musters                         Algemeen beheer                               06-42307402
Toine van den Boom              Webmaster                                         06-22165542 webmaster@ovc26.nl
 
Wedstrijdprogramma:
Gegevens met betrekking tot de wedstrijden kunnen worden teruggevonden onder knop “Wedstrijdprogramma” op de homepage van de website www.ovc26.nl . Teaminformatie is eveneens terug te vinden op de homepage van de website (momenteel nog onder constructie).
 
Onderhouds Commissie:
De leden van deze commissie verrichten kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden in de kantine en kleedkamers. Technische begeleiding bij verbouwingen.
 
Leden van de Onderhouds Commissie:
Ben Heerkens                         Commissielid                                      013-5352902
Ton van der Meijs                  Commissielid                                      013-4637457
Jan van Etten                          Commissielid                                      013-5702642
Ton van de Wiel                     Commissielid                                      06-22991009
Toon Bierings                         Commissielid                                      06-13838870
 
Commissie bijzondere diensten:
Theo Deliën                            Commissielid                                      013-5350244
 
Accommodatie:
De grond van het sportcomplex van OVC’26 is eigendom van de gemeente Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de velden, kleedkamers (groot onderhoud) en afrastering.
 
 
Afgelastingen:
Inlichtingen over afgelaste wedstrijden kunt u vinden op NOS Teletekst Pagina 603 of u kunt naar het clubhuis bellen, telefoon 013-5435705.
 
Boetes:
Door de KNVB opgelegde boetes dienen in principe door de desbetreffende persoon te worden betaald via de penningmeester. In speciale gevallen kan de vereniging de kosten van de opgelegde boete voor haar rekening nemen.
 
Contributie:
De inning van de contributie geschiedt per seizoen vooruit d.m.v. een acceptgiro. Eventueel kunt u ook contant betalen aan de Penningmeester, of aan iemand anders van het Hoofdbestuur. Bij aanmelding dient de contributie echter voor één jaar (naar rato) vooruit betaald te worden. De contributie voor het Seizoen 2016-2017 is door het Bestuur als volgt vastgesteld:
 
Categorie :
Contributie per jaar (incl. Wedstrijdkleding+Wassen):
Senior actief (vanaf 1996)                                          €  175,00
A-B-C-G Junioren (1997-2002)                                   €  125,00
D-E-F-G Pupillen (2003-2008)                                    €    90,00
Kabouters (2009-2010)                                              €    62,00
Werkend lid actief                                                     €  125,00
Senior niet actief                                                       €    25,00
Werkend lid (1e Jaar)                                                €    15,00
Werkend lid (vanaf 2e jaar)                                       €    15,00
Carnaval                                                                     €    44,00
Donateur zonder stemrecht                                      €    30,00
Lid van verdienste                                                      €      0,00
Erelid                                                                          €      0,00
 
Wedstrijdkleding:
Ieder team heeft voor de aanvang van de competitie een set shirts, broeken en kousen ontvangen van de vereniging. Deze dient door de spelers tijdens de wedstrijden gedragen te worden. De kleding blijft eigendom van de vereniging en dient met zorg door de elftallen behandeld te worden. Indien de wedstrijdkleding aan vervanging toe is, dan wordt dit door het Bestuur beslist en vervangen.
Het Bestuur doet ook een oproep aan de leden om voor de vele elftallen ook een sponsor te zoeken. In overleg met het bestuur kan de hoogte en tijdsduur van de sponsoring afgesproken worden.
 
Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per e-mail, zie bovenaan deze pagina) te gebeuren bij OVC’26.
 
Overschrijving van of naar een andere vereniging:
Wie lid wil worden van een andere vereniging dient bij zijn nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier te halen en door onze Ledenadministrateur te laten invullen. Als aan alle verplichtingen (met name de contributie en inlevering van in bruikleen ontvangen goederen) is voldaan, stemt onze vereniging doorgaans in met de overschrijving.
 
Overschrijving wordt door de KNVB verleend:
  • Tijdens het seizoen alleen als er een gewichtige reden voor is, zoals o.m. een verhuizing naar een plaats die geografisch meer dan 15 kilometer verwijderd is van Tilburg.
  • Voor de aanvang van een nieuw seizoen als het overschrijvingsformulier voor 31 Mei bij de KNVB binnen is.
 
TEAMS
Nog geen teams aangemaakt voor deze club