Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Clubagenda
Club informatie en organisatie

Naam vereniging:
OVC’26
Gevestigd te:  Tilburg
Opgericht: 12 juni 1926
Adres accommodatie: Matterhornstraat 3-5
5022 PA Tilburg
Telefoon: 013-5435705 (Kantine)
013-5438017 (Secretariaat)
E-mail: info@ovc26.nl
Website:  www.ovc26.nl
Contributierekening: NL17INGB0007467647
BIC Code: INGBNL2A
 t.n.v.: OVC’26, Tilburg.


 
Let op: Als u zich in wil schrijven bij de jeugdafdeling, neem dan contact op met iemand van deze commissie om te weten te komen of er momenteel nog spelers geplaatst kunnen worden binnen de huidige teams.

Hoofdbestuur
Voorzitter Peter de Vet 06-13146475
Secretaris Nora Backx de Wit 06-42005459
Penningmeester Toine van den Boom 06-22165542 (Na 18:00 uur)
Bestuurslid Dimitri van der Meijs 06-28829750
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid Vacature
Financieel Adviseur Joshua Klerks 06-53936578
 
De bestuursleden hebben de volgende taken:
Toine van den Boom
  • Contactpersoon vanuit het bestuur naar de interieurverzorgsters van de kantine en keuken
  • Contactpersoon vanuit het bestuur naar de dames van de wasserette
  • Verdere activiteiten van de Penningmeester zijn voor iedereen bekend
Peter de Vet:
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur met de Gemeente Tilburg, over o.m. accomodatiezaken
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor Tuchtzaken richting de KNVB
Dimitri van der Meijs:
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor de Kantine Commissie
  • Contactpersoon vanuit het Bestuur voor de Activiteiten Commiessie
De taken van het Dagelijks Bestuur, zijnde de Voorzitter, Secretaris en Penningmeester worden geacht bekend te zijn bij een ieder.

Selectie:
De samenstelling van het 1e en 2e elftal wordt door de trainers na de trainingen bekend gemaakt voor de wedstrijden van het komend weekend via Social Media (WhatsApp). Leden van de selectie moeten zich voor zowel de wedstrijden als ook voor de trainingen afmelden bij de trainers.
 
Overige Senioren:
De T.C. van de lagere Senioren organiseert de voetbalactiviteiten voor de lagere elftallen inclusief de Zaterdagteams. Hierbij krijgen zij assistentie van meerdere clubscheidsrechters. Voor vriendschappelijke wedstrijden ter voorbereiding op het nieuwe seizoen of gedurende het seizoen wordt eveneens gezorgd indien er behoefte aan is.
 
Commissieleden:
Vacature

                                                                     
Technische Commissie:
De technische commissie organiseert de voetbalactiviteiten voor de senioren op Zaterdag en Zondag.
 
Leden van de Technische Commissie:
Deze commissie dient nog nader ingevuld te worden.

Activiteiten Commissie :
De Activiteiten Commissie organiseert festiviteiten, die de sfeer binnen OVC '26 kunnen verhogen.
 
Leden van de Activiteiten Commissie:
 
Jolanda van Nunen   Contactpersoon  06-54331598 
Roy van Nunen  Commissielid 06-51527606
Fred Smulders  Commissielid 06-49113700
Christel van Huigevoort  Commissielid 06-51143107
Anita Ypelaar Commissielid 06-11778547
Dimitri van der Meijs Commissielid 06-28829750
 
Carnavals Commissie CC de Berggeiten:
Informatie over de carnavals commissie is terug te vinden onder het kopje CC de Berggeiten onder Organisatie. 
 
Leden van de Kantine/clubhuis commissie:
Ans Graafmans Commissielid 06-54327504
Jolanda van Nunen Commissielid 06-54331598
Toos Muurmans Commissielid 06-14491633
Dimitri van der Meijs Commissielid 06-28829750
Diverse bar- en schoonmaakmedewerkers

 
Website:
De website dient als informatievoorziening voor de vereniging. Voor de informatie per afdeling zoals teampagina’s, infopagina’s en activiteitenpagina’s is iedere afdeling zelf verantwoordelijk. Het beheer van de site wordt door onze webmaster gedaan (Zie onder). Indien u op- of aanmerkingen, of copy hebt die op de site geplaatst mag/kan worden, dan kunt u dit mailen naar webmaster@ovc26.nl . De webmaster zal dan in overleg met het Bestuur beslissen of uw artikel wel of niet geplaatst mag/kan worden.
 
Medewerkers website:
Toine van den Boom Webmaster 06-22165542 webmaster@ovc26.nl
 
Wedstrijdprogramma:
Gegevens met betrekking tot de wedstrijden kunnen worden teruggevonden onder knop “Wedstrijdprogramma” op de homepage van de website www.ovc26.nl . Teaminformatie is eveneens terug te vinden op de homepage van de website (momenteel nog onder constructie).
 
Onderhouds Commissie:
De leden van deze commissie verrichten kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden in de kantine en kleedkamers. Technische begeleiding bij verbouwingen.
 
Leden van de Onderhouds Commissie:
Ben Heerkens Commissielid 013-5352902
Ton van der Meijs Commissielid 013-4637457
Commissielid
Commissielid
Commissielid

 
Commissie bijzondere diensten:
Theo Deliën Commissielid 013-5350244

Accommodatie:
De grond van het sportcomplex van OVC’26 is eigendom van de gemeente Tilburg. Zij is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de velden, kleedkamers (groot onderhoud) en afrastering.
  
Afgelastingen:
Inlichtingen over afgelaste wedstrijden kunt u vinden op NOS Teletekst Pagina 603 of u kunt naar het clubhuis bellen, telefoon 013-5435705.
 
Boetes:
Door de KNVB opgelegde boetes dienen in principe door de desbetreffende persoon te worden betaald via de penningmeester. In speciale gevallen kan de vereniging de kosten van de opgelegde boete voor haar rekening nemen.
 
Contributie:
De inning van de contributie geschiedt per seizoen vooruit. Bij aanmelding in het begin van het seizoen dient 50% van de contributie betaald te worden. De contributie voor het seizoen 2019-2020 is door het bestuur als volgt vastgesteld:
 
Categorie :
Contributie per jaar:
Senior actief > 19 jaar €  195,00
JO19(A), JO17(B), JO15(C) en G afdeling €  140,00
JO13(D), JO11(E) en JO9(F) €  100,00
Mini pupillen 5 en 6 jarigen €    70,00
Werkend lid actief €  145,00
Senior niet actief  €    25,00
Werkend lid (1e Jaar) €    15,00
Lid van verdienste €      0,00
Erelid €      0.00

Het aanmeldingsformulier is terug tevinden onder de knop "aanmeldingsformulier". U kunt dit formulier invullen en dan mailen naar: info@ovc26.nl of persoonlijk af komen geven bij in de bestuurskamer. 
 
Wedstrijdkleding:
Ieder team heeft voor de aanvang van de competitie een set shirts, broeken en kousen ontvangen van de vereniging. Deze dient door de spelers tijdens de wedstrijden gedragen te worden. De kleding blijft eigendom van de vereniging en dient met zorg door de elftallen behandeld te worden. Indien de wedstrijdkleding aan vervanging toe is, dan wordt dit door het bestuur beslist en vervangen.
 
Opzegging lidmaatschap:
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (of per e-mail, zie bovenaan deze pagina) te gebeuren bij OVC’26 voor 31 mei van enig jaar.
 
Overschrijving van of naar een andere vereniging:
Wie lid wil worden van een andere vereniging dient bij zijn nieuwe vereniging een digitaal verzoek tot overschrijving te laten doen. Via sportlink krijgen wij hier melding van en bij de toekomstige club kan men zien of deze overschrijving wel of geen doorgang kan vinden. Bij geen doorgang staat er een melding met de reden. Het betreffende lid dient dan in contact te treden met de club waar hij vertrekt. 
 
Overschrijving wordt door de KNVB verleend:
  • Tijdens het seizoen alleen als er een gewichtige reden voor is, zoals o.m. een verhuizing naar een plaats die geografisch meer dan 15 kilometer verwijderd is van Tilburg.
  • Voor de aanvang van een nieuw seizoen als het overschrijvingsformulier voor 31 Mei bij de KNVB binnen is.